วิธีแก้ความวิตกกังวลและหวาดกลัว         เลิกแสวงหาการชื่นชมยินดีและการยอมรับจากผู้อื่น จะทำการใดก็ตามให้เราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดและทำให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ในทางกลับกัน ในขณะที่เรามีความกลัวว่าจะดูไม่ดี ดูไม่ฉลาดในสายตาของผู้อื่น สติและสมาธิของเราจะแตกกระเจิง ผลที่ออกมาก็ย่อมต้องล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยเสียด้วยซ้ำ

                                                       วิธีแก้ความวิตกกังวลและหวาดกลัว โดยท่านดาไลลามะ

จิตที่ไม่ต้องรักใคร เป็นสุขกว่าจิตที่ไม่ต้องรักใคร และไม่ต้องการให้ใครมารัก 
เป็นสุขยิ่งกว่าจิตที่สมหวังในรัก หลายพันเท่านัก

 พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ