ความคิดปรุงแต่ง ซ้อน


อย่าพยายามห้ามความคิดปรุงแต่ง
อย่าพยายามปล่อยวาง..
...เพราะนั่นเป็นความคิดปรุงแต่ง
ซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้


สุขเกิดขึ้นก็รู้ ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ 
จิตตามรู้อารมณ์ทุกขณะ
ถ้าจิตโน้มไปหาสุข เราก็ดึงมันไว้ 
ถ้าจิตเอียงไปทางทุกข์ เราก็ดึงมันไว้  
ที่จริงไม่ใช่การดึงอะไรหรอก 
เพียงรู้ทันอารมณ์ ทั้งสุขและทุกข์ 
ว่ามันเป็นตัว วัฏฏะ 
หมุนวนแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย
เมื่อรู้เท่า ธรรมดาของโลก อยู่อย่างนี้ 
โดยไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวง 
จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา