จิตรู้ที่เป็นอิสระจากอารมณ์ คือสัมมาสมาธิจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความคิดปรุงแต่ง เป็นต้นตอของบาปตัวจริง
คนเราไม่มีสติสัมปชัญญะหรือ?

มีเหมือนกันทุกคน แต่มันเป็นสติที่ไม่มีกำลัง
เพราะกำลังของสติสัมปชัญญะ ถูกตัวคิดตัวสังขาร
ดูดไปใช้เกือบหมดในแต่ละวัน
เราจึงต้องมากระตุ้นความรู้สึกตัวทุกรูปแบบ
เพื่อให้เกิดพลังสติสัมปชัญญะมากพอ
จนสามารถสร้างพลังต่อรองกับความคิดได้..
เพราะความคิดปรุงแต่ง เป็นต้นตอของบาปตัวจริง
ถ้าคิดจะล้างบาป ก็ล้างความคิดปรุงแต่งเท่านั้นแหละ
ไม่ยากอะไรเลย

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา