มุตติ คือวางไว้ตรงนั้น


มุตติ คือวางไว้ตรงนั้น 
มันเกิดตรงนั้น มันเกิดแบบไหน 
ก็วางไว้แบบนั้น อย่าไปแตะต้อง 
อย่าไปจัดการ อย่าไปแทรกแซง 
แล้วเราจะเห็นความจริงว่า 
เขามาเพียงเพื่อแสดงให้เราได้เรียนรู้ 
ฉะนั้นการเก็บออก คือ 
อารมณ์ของพระนิพพานนั่นเอง 
พระนิพพานจะมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ 
ปฏินิสสัคโค อนาลโย แล้วก็มุตติ ก็คือ :
การสลัดคืน การไม่อาลัยอาวรณ์ 
แล้วก็วางมันไว้ที่ตรงนั้น หรือ
เราพูดง่ายๆ ว่า ขยันเก็บออก 
เราก็จะเจอความสงบในใจ 
ขยันเก็บเข้า เราก็จะเจอ
ความวุ่นวายอยู่สม่ำเสมอ 

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท

Image by nguyenthanh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ผู้เป็นทุกข์กับผู้เห็นทุกข์ต่างกัน


ผู้เป็นทุกข์กับผู้เห็นทุกข์ต่างกัน
ผู้เป็นทุกข์ คือ เข้าไปเป็นเจ้าของทุกข์เลย
คือคนที่ไม่เคยสนใจการปฏิบัติธรรม
แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้ว่า
อ๋อ ทุกข์เป็นเรื่องของกาย
แต่จิตเป็นเพียงผู้เห็น
ไม่ได้เข้าไปเป็น เห็นไหม
เหมือนเห็นคนอื่นที่เป็นทุกข์ แต่เราไม่ได้เป็น
แม้ว่ากายจะกระสับกระส่าย
แต่จิตก็ไม่กระสับกระส่าย เห็นไหม
คนที่มีทุกขเวทนามากต้องดูตรงนี้นะ
ดูทุกขเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลาง
ไม่ได้ต้องการให้มันหาย
เมื่อเฝ้าดูด้วยใจเป็นกลาง
จะเห็นว่าทุกข์อยู่ส่วนทุกข์
มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ส่วนจิตผู้ดูผู้รู้นั้น มันรู้ทัน
ไม่เป็นทุกข์ไปกับกาย

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by OliveiraTP from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา