การฝึกความอดทนในการฝึกความอดทน ศัตรูของคุณคือครูที่ดีที่สุด

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

ท่านดาไลลามะ

อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ          อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายใดๆ ทำใจให้ไม่อ้างว้างยากจน เป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

                                                                                               หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ความสิ้นอุปาทานความสิ้นอุปาทาน คือ มีจิต มีกาย แต่ไร้ "เรา"

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ