บางครั้ง...ไม่ใช่"ทุกข์"ที่อยู่ตรงหน้าบางครั้ง...ไม่ใช่"ทุกข์"ที่อยู่ตรงหน้า
แต่เป็นความโง่ที่ไม่รู้จัก.."ปล่อยวาง"..

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธรรมะแท้แห่งพุทธะความมีสติรู้ตัวนั่นแหละ คือธรรมะแท้แห่งพุทธะที่เกิดขึ้นในจิตของเรา...

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลักธรรมของพุทธะ กับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกัน          หลักธรรมของพุทธะ กับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกัน ตัวหนังสือเป็นเพียงเครื่องมือที่จะเรียนรู้ สิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรมคือจิต คือตัวรู้ ไม่ใช่ตัวหนังสือ

                                                                                                             ท่านเว่ยหล่าง