คำว่า รู้ธรรม เห็นธรรม ไม่ใช่คิดเอาเอง


คำว่า รู้ธรรม เห็นธรรม ไม่ใช่คิดเอาเอง 
จิตต้องเข้าถึงอย่างแท้จริง จิตเกิดศรัทธา 
คำว่า ศรัทธา มันลืมความเหน็ดเหนื่อย 
มีแต่ความขยัน ความตั้งใจ 
จิตเข้าถึงธรรมมันเป็นอย่างนี้

หลวงพ่อไม อินทสิริ

คำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่กาย วาจา จิต


คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมาย หลายอย่างหลายประการ
เมื่อเราย่นย่อเข้ามาก็คือ กาย วาจา จิต นี่เอง
สอนอยู่ที่นี้ ไม่ได้ไปสอนที่อื่น

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป