คุณค่าของการภาวนายิ่งเจริญภาวนาเท่าใด จิตมันก็มีกำลัง
เมื่อใจมีพลังมีความอาจหาญแล้ว
สิ่งที่เรียกว่ายากก็ไม่มีอะไรยาก
สิ่งที่เราคิดว่าเหลือวิสัย ก็ไม่เหลือวิสัย
อยู่ที่วิสัยทุกคนจะทำได้ทั้งนั้น

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร