ให้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำความคิดไม่อาจเปิดเผยความจริง
ที่อยู่นอกอำนาจของมันได้
พอเราคิด โดยที่ไม่รู้สึกตัว 
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิด
แต่พอเรารู้ตัว 
ความคิดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
หมายความว่าเราใช้มันได้ 
ควบคุมมันได้ เอาชนะมันได้
ฉะนั้น ยุทธวิธีในการดำรงอยู่ 
ให้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำ 
แทนที่จะเอาความคิดนำ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


หมั่นดูไปเถอะ แล้วมันก็เห็นไปเองการดูจิตดูใจนี่มันมีประโยชน์มาก 
หมั่นดูไปเถอะ แล้วมันก็เห็นไปเอง 
จะเห็นชัดหรือไม่ชัดบ้าง ก็เป็นธรรมดา 
บางคราวมันก็ไม่ชัด บางคราวมันก็ชัด 
ต้องดูมันเรื่อย 
ดูของจริงภายในกายในใจมีประโยชน์มาก 
ดีกว่าดูข้างนอก 
ถ้ามันรู้ชัดแจ้งอะไรขึ้นมา 
มันก็ปลุกให้จิตตื่น ตื่นตัวขึ้นมาแล้วนิวรณ์มันก็ดับ
ยิ่งดูก็ยิ่งรู้ ยิ่งรู้ก็ยิ่งละได้ ยิ่งปล่อยยิ่งวางได้ 
มันมีประโยชน์อย่างนี้

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา