ถ้าเราไม่หลงยึดว่ามีตัวเรา..


ถ้าเราไม่หลงยึดว่ามีตัวเรา..
ตัวเราก็ไม่มีไม่ปรากฎหรอก..
นั่นก็หมายความว่า..
ทุกข์ก็ไม่มีไม่ปรากฎด้วย..
ทางธรรมใด หากเดินยาก..
ลองมาสละอัตตาตัวตนของตนดู..
ช่วยถอนรากถอนโคนแห่งทุกข์ได้ตรงจุด..

อิโตมิ จัง

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เชิญชวนอ่านฉบับเต็ม (มีคุณค่ามาก) ได้ที่