อย่าปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปเฉยๆ
อย่าปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปเฉยๆ 
ต้องให้มันผ่านไปด้วยการปฏิบัติธรรม
กำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากจิต 
เหลือแต่ของจริง คือแก่นแท้ของธรรม


หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

การยอมรับความจริงที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเรา...การยอมรับความจริงที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเรา
เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล