ความคิดพยาบาท ผลกรรมปรากฏทันที


              ความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนี่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ให้หยาบคาย นั่นแหละคือผลกรรมที่ปรากฏทันที ผู้ที่ทำสิ่งใดทางกาย วาจา หรือใจ ด้วยอำนาจของกิเลส ชื่อว่ากำลังเบียดเบียนตัวเองอย่างยิ่ง เพราะถอยห่างออกไปจากความสุขที่แท้จริง นั้นคือวิบาก การทำบาปแต่ละครั้งคือทำให้บันไดที่เราต้องปีนขึ้น สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

ตัวเราคือแก้วสารพัดนึก


อย่าไปให้ความสำคัญ กับของขลังภายนอก
ยิ่งกว่าทำจิตของเรา ให้เป็น "พระ" 
ตัวเรานั่นแหละ เป็นแก้วสารพัดนึก

หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร

สติบำรุงเลี้ยงจิตใจ..น้ำฝนช่วยบำรุงเลี้ยงร่างกายได้ดีกว่าน้ำหวานฉันใด 
สติก็บำรุงเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่าความคิดปรุงแต่ง 
ที่น่าเพลิดเพลินยินดีมีสีสันฉันนั้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล