ถ้าเรามองชีวิตนี้เหมือนเราดูภาพยนตร์


ถ้าเรามองชีวิตนี้เป็นของเรา
เวลามันสุข เราก็สุข เพลินไปด้วย
เวลามันทุกข์ เราก็ตรม ทุกข์ไปด้วย
ถ้าเรามองชีวิตนี้เหมือนเราดูภาพยนตร์
มองเหมือนคนวงนอก
สุขทุกข์ ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น
แต่ไม่มีเราเข้าไปสุข ไปทุกข์ด้วย
เมื่อไม่ต้องไปแบกไปเป็น
จึงมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งใจ
จึงเรียกว่า สุขแท้
สุขเพราะไม่ต้องแบกอะไรมากมาย

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by ID 7089643 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา