คาถาที่ดีที่ป้องกันได้ทุกอย่าง


คาถาที่ดีที่ป้องกันได้ทุกอย่างคือ
พุทธังสรณังคัจฉามิ 
ธัมมังสรณังคัจฉามิ 
สังฆังสรณังคัจฉามิ 
เช้าก็ดีที่โยมภาวนาย่อมเป็นมงคลอุดมฤกษ์ 
ไม่ว่าโยมจะทำการสิ่งใด
หากวันนั้นฤกษ์นั้นโหรบอกว่าไม่ดี 
แต่เมื่อใดโยมภาวนา พุทธัง ธัมมัง 
สังฆังสรณังคัจฉามิ 
แล้วน้อมจิตให้มันเกิดความสงบ
เยือกเย็นภายในจิต 
แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแล..
ฤกษ์ก็เปลี่ยน เพราะว่าดวงนั้นมันต้องตามเรา 
เพราะเราเป็นผู้กำหนด เข้าใจมั้ยจ๊ะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา