ทุกข์ต่างๆ จะถูกเข้าได้อย่างไร


หากโลกนี้ไม่มีเสียแล้ว 
เมื่อฝนตกลงมาจะถูกโลกไปไม่ได้ 
หากผู้ใดเข้ามาทำตัวให้ว่างเปล่า
หายไปได้จริงๆ แล้ว 
ทุกข์ต่างๆ จะถูกเข้าได้อย่างไร 
เหมือนกับฝนตกมาถูกโลกไม่ได้ก็ฉันนั้น

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

Image by ulleo from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ติดดี นั่นจึงจะเป็นความดีแท้ๆ


ไม่มีใครในโลกนี้จะได้ดังใจที่หวัง
ธรรมในการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรา
รู้จักสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงมากขึ้น
ไม่ไปหลงเกาะและยึดเหนี่ยวอะไรมากขึ้น
ทำดีแต่ไม่ต้องอวดว่าดี ไม่ติดดี 
นั่นจึงจะเป็นความดีแท้ๆ

หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล

Image by truthseeker08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลในแง่ของนักปฏิบัติ


ศีลในแง่ของนักปฏิบัติเนี่ยนะ!
หมายถึงว่า…มีความเป็นปกติของจิตอยู่เสมอ
มีอะไรมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือแม้แต่ใจ
แล้วจิตมีกิเลสได้..
แต่กิเลสนั้นไม่ครอบงำให้ไปทำผิดต่างๆ
เพราะรู้ทันกิเลส!!
ศีลของนักปฏิบัติ..ไม่ใช่ศีลที่จะมากดข่ม
แต่เป็นศีลของผู้มีสติรู้ทันกิเลส

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by mtomicphotography from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา