มหาสติ..มหาปัญญา


ความระลึกรู้อยู่ทั้งตัว ความรู้ตัว 
ซ่านไปหมดในตัวนี้ เรียกว่า"สัมปชัญญะ"
รู้พร้อม รู้รอบ นี้แหละ
ที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมา
กลายมาเป็นมหาสติขึ้นมาได้ 
เพราะอันนี้รวมตัว
ถ้าเป็น "มหาสติ" แล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้
"มหาสติ..มหาปัญญา" 
คือ​ ปัญญาที่ทำงานภายในตัวเอง
โดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็ญใดๆ
นั้นเป็นปัญญาที่ควรแก่การรื้อภพรื้อชาติ
ได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีอะไรสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by tlparadis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา