เราไม่ใช่คนของใครแน่นอน


..คำว่าโลกอันนี้ คือเต็ม ๑๐๐% แล้วล่ะ หลอกลวง
ความเป็นสามีภรรยา ความเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นหลาน
มันรั้งเข้ามาหากันด้วยอำนาจของกรรมนะ
พอใช้กรรมกันหมดแล้ว ก็จะเดินจากกันแบบองอาจเลยนะ
ไม่มีใครรักใครแล้ว...
เพราะฉะนั้น เราไม่ใช่คนของใครแน่นอน
คนอื่นๆ ก็ไม่ใช่คนของเราแน่นอน
แต่มาถึงระยะนี้เดี๋ยวนี้ หน้าที่ที่เรายังติดค้างอยู่ 
ทำให้สมบูรณ์ไปเถอะ 
แต่หน้าที่ของการกำหนดจิตใจนี้ ทิ้งไม่ได้... 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

 Image by shanghaistoneman from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความไม่ข้องติด


ความไม่ข้องติด นั้น...
หมายถึงลักษณะเฉพาะ แห่ง...จิตเดิมแท้ของเรานั่นเอง
สิ่งทุกสิ่ง ไม่ว่า... ดีหรือเลว  สวยงาม  หรือน่าเกลียด  
ควรจัดเป็น ของว่าง...อย่างเดียวกัน... 
ถ้าเรา ไม่ยอมให้ใจของเรา 
ข้องติดอยู่...ในสิ่งใดๆ   
เราจะลุถึง ความ...หลุดพ้น  
เพื่อผลอันนี้...  
เราจึงถือเอา  ความไม่ข้องติด 
ว่า...เป็นหลักหรือต้นตอ  อันเป็นประธานสำคัญ

ท่านเว่ยหล่าง

Image by pcsfish from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา