ทางแก้ของสมุทัย


ถาม:  ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่
ตอบ:  คำว่าเลิกยึดมั่นเป็นผล  
เหตุแห่งการเลิกยึดมั่น  
คือการที่เราเห็นความจริงของสิ่งนั้น  
เมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้น  
ความปล่อยวางมันอยู่ในตัวของตรงนั้น...
เมื่อพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งใด  
มันวางโดยอัตโนมัติ  

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

อ่านฉบับเต็มที่ :

Image by rkarkowski from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา