ความรู้สึกทางกายทางใจนี่แหละเป็นธรรมะความรู้สึกทางกายทางใจนี่แหละเป็นธรรมะ
เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาพิจารณา
ก็ไม่ต้องไปค้นธรรมะที่ไหนเลย
ค้นธรรมะในตัวเอง
การปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องว่า
เราจะต้องจดจำอะไรมากมาย
แต่เป็นเรื่องการมีสติ 
คอยดูกาย ดูใจ ในปัจจุบันนี้เท่านั้น
ดูกายที่กำลังเป็นไปในปัจจุบัน
และดูจิตใจที่กำลังเป็นไปในปัจจุบัน

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ใจมีสภาพ คือ รู้...รู้อย่างเดียวการที่เราทำจิตให้สงบก็เพื่อให้รู้จักใจ
รู้จักว่าใจอยู่ที่ไหน ใจมีลักษณะเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ว่า...เพื่อลม เพื่อพุทโธ อย่างเดียว
ลมก็เพื่อเข้าไปหาใจ พุทโธก็เข้าไปรู้ใจ
เข้าไปดูใจ เมื่อเห็นใจ รู้จักใจดีแล้ว
ก็จะรู้ว่าใจที่แท้จริงไม่เป็นอะไร
ไม่เป็นสัตว์ ไม่เป็นบุคคล ไม่เป็นตัวตน
ไม่เป็นเรา ไม่เป็นเขา ไม่มีกู ไม่มีมึง
มีแต่รู้เท่านั้นแหละ
ใจมีสภาพ คือ รู้...รู้อย่างเดียว

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน