เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง


ฝึกรู้สึกตัว ฝึกดูจิต 
ก็เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง 
สุดท้ายปัญญามันเกิด มันจะรู้เลยว่า 
“สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา”
.
เพราะเราเห็นจิตน่ะ 
จิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ 
จิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับ 
แต่ถ้าเราไม่มีจิตที่รู้สึกตัวนะ 
มีแต่จิตที่ไหล 
คนในโลกมีแต่จิตที่ไหลอย่างเดียว
ไม่มีจิตที่รู้สึกตัวเลย 
มันจะไม่เห็นหรอกนะว่า
จิตที่ไหลเกิด-ดับ 
แต่ถ้าเรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานะ 
จะเห็นเลยจิตที่รู้สึกตัว เกิดแล้วก็ดับ 
จิตที่ไหลไป เกิดแล้วก็ดับ
เพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อฝึก
ให้พวกเรามีจิตที่รู้สึกตัว 
ให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมา 
ไม่ใช่มีสมาธิเพื่อที่จะมีสมาธินะ 
เรามีสมาธิเนี่ยเพื่อจะ
ตัดตอนความหลงให้ขาดตอนเป็นช่วงๆ 
มันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไป 
หลงไปช่วงหนึ่งแล้วก็ดับ 
เกิดรู้สึกตัวนิดหนึ่งแล้วก็
หลงอีกยาวๆ แล้วก็ดับ เกิดรู้สึกตัว
.
สุดท้ายก็จะเห็นว่าจิตที่หลง เกิดแล้วก็ดับ 
จิตที่รู้สึกตัว เกิดแล้วก็ดับ 
ไม่ใช่จะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะ 
ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรเลย 
แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่า 
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา” 
ฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้
ทีนี้บางคนเข้าใจผิด
คิดว่าจะต้องฝึกให้รู้สึกตัว ๒๔ ชั่วโมง 
ฝึกเอาความรู้สึกตัว 
นั่นคือการฝึกจะเอา 
ไม่ใช่การฝึกเพื่อที่จะให้เห็นความจริง 
.
ฝึกได้มั้ย ฝึกได้ ถ้าทรงฌานนะ 
จิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้นาน 
แต่ไม่เกิน ๗ วันหรอก 
ในภูมิของเรา ในกามาวจร 
จิตที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 
จิตไม่สงบนาน อย่างมากก็ไม่เกิน ๗ วัน 
ทั้งๆ ที่ทรงฌาน ก็เสื่อม 
เพราะฉะนั้น เราไม่ได้ฝึกเอาจิตเที่ยง 
แต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

Image by schauhi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา