ผู้เห็นความไร้สาระของทุกสรรพสิ่ง


ผู้เห็นความไร้สาระของทุกสรรพสิ่งสำเร็จ 
เขาเรียกว่าเป็นผู้ อจุติ แปลว่า ผู้ไม่ตาย 
เพราะมัจจุราชหาไม่พบ
จึงไม่มีการตายการเกิดอีกแล้ว 
ผู้ยังให้สาระสิ่งใดอยู่ มัจจุราชหาพบ 
จึงย่อมมีการเกิดการตาย 
หรือเรียกว่าเป็นผู้มี จุติ และ อุบัติ 
วัฏสงสาร มีจุติ มีอุบัติ
วิมุตติ ไม่มีจุติ ไม่มีอุบัติ

สมสุโขภิกขุ

Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ใจเราเองที่ไม่ฉลาด


โลกนี้ว่างเปล่า
แต่ใจเราไม่ว่างเปล่า
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ต่างหาก
ปัญหาที่ทำให้เราทุกข์..
ใจเรายังไม่เห็นความจริง
ว่าโลกมันก็เป็นแค่โลก
รูปก็แค่รูป เสียงก็แค่เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็แค่กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
มันก็แค่ธรรมดาๆ มันโลกข้างนอก
ไม่ได้นำความทุกข์ความเดือนร้อนอะไรมาให้เรา
ตัวที่ทำให้เราจิตใจเราทุกข์ก็คือ
"ใจเราเองที่ไม่ฉลาด"
มันไปหลงรักหลงชังสิ่งต่างๆ
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา