ไม่มีใครไม่เคยทำผิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พอจิตสนิทสนมกับลมหายใจ อะไรๆ ก็สบายๆดีใจ เสียใจ วิตกกังวลใจ
ไปกับเรื่องของโลกไม่จบ 
แต่พอเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ 
แรกๆ ก็ดิ้นไม่อยากอยู่ พอทำไปๆ 
จิตก็รู้ลมเอง มีได้ประคองบ้าง 
พอจิตสนิทสนมกับลมหายใจ 
อะไรๆ ก็สบายๆ ไปเสียหมด 
ลมเข้า ลมออก ใจสบาย 
เรื่องโลกๆ ก็น้อยลง ใจก็เบาไม่ดิ้นขึ้นลง

ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


หยั่งเข้าหาจิตขณะใด ดับทันที..หยั่งเข้าหาจิตของเรานี่ "หยั่งเข้าหาจิต" ขณะใด 
ธรรมทั้งหลาย จะเป็นธรรมส่วนใดๆ ก็ช่าง ดับทันที
ดับพร้อมขณะที่  ใจของเราหยั่งเข้าหาจิต..
..ตามไป ตามไปดู ยิ่งตามก็เหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่มัน 
ดับให้ถูกจุด..จุดที่ไฟจะดับ ก็คือ "สวิทช์" 
เพราะไฟเกิด มันจะเกิดตรงนี้

หลวงปู่แบน ธนากโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา