ถ้าใจเผลอก็ให้รู้ว่าใจเผลอ
ต้องมีสติอยู่ตลอด 
ถ้าใจเผลอก็ให้รู้ว่าใจเผลอ 
ใจมีสติก็ให้รู้ว่าใจมีสติ
ใครที่กำหนดจิตที่เผลอได้บ่อยๆ 
ความเผลอมันจะสั้นลง
เคยเผลอยาว มันก็จะสั้นลง สั้นลง...
จนกระทั่งจะเผลอปุ๊บ ก็รู้ทันที

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี