รักษาสติ ปัญญาจะเกิดเราต้องรักษาสติ
เรียกว่าไม่ประมาทเสียก่อน
เมื่อรักษาสติตัวนี้แก่กล้าแล้ว
มันเกิดปัญญาของมันเองหรอก

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี