การดำรงอยู่อย่างเป็นสุขในขณะปัจจุบัน


การดำรงอยู่อย่างเป็นสุขในขณะปัจจุบัน 
คือคำสอนที่สำคัญมากในพุทธศาสนา 
เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปในอนาคต เพื่อแสวงหาความสุข 
เพียงแต่นำกายและใจมาดำรงด้วยกันอย่างตั้งมั่น 
เธอจะสามารถสัมผัสกับความสุขที่มีมากเพียงพออยู่แล้ว

ท่านติช นัท ฮันห์

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา