หายใจมีสติ คือสร้างพระในตัวหายใจมีสติ ก็เปรียบเหมือน
เราได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในตัว 
ถ้าขาดสติ พระพุทธรูปก็ละลายฉิบหายหมด 
ร่างกายของเราเปรียบเหมือนเบ้า 
สติเหมือนเครื่องหลอม ถ้าเผลอสติ
ก็เท่ากับเททองไหลออกจากเบ้าหมด

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกล
การบรรลุธรรม บรรลุที่ใจ ไม่ได้บรรลุที่อื่น 
การบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกล 
คือดูใจตัวเองทันทุกความรู้สึก


พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา