จิตมี 3 ขั้น ตรี โท เอกจิตมี 3 ขั้น ตรี โท เอก
ถ้าตรีก็ต่ำหน่อย ยังวุ่นวายเป็นทุกข์กับเรื่องของโลก
ขั้นโท ก็มีศีลครบ มีเมตตา ทำบุญทำทาน
ขั้นเอกนี่ ดีมาก จิตก็มองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ สัตว์ นรก 
เป็นทุกข์ มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้วก็ตายสลาย ผุพังไปกันหมดสิ้น 

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

สุขเป็นความหลงของปุถุชนที่เราสมมุติว่าอันนั้นเป็นสุข อันนี้เป็นสุข 
ไม่จริงทั้งนั้น 
ถ้ามันสุขจริง ตายแล้วทำไมมันมาเกิด 
มันไม่มีหรอกเรื่องสุข 
สุขนั้นมันเป็นความหลงของปุถุชนคนใบ้
พระอริยเจ้าทั้งหลาย
ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องของความทุกข์
เป็นเรื่องของความไม่รู้ต่างหาก

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

คำว่าไม่มี หมายถึงจิตไม่เกาะเกี่ยว          ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น คำว่าไม่มีอะไร นั้นหมายถึงว่าจิตของเรานั้นไม่ไปเกาะเกี่ยวผูกพันกับของที่มีอยู่ มีผัวก็ไม่ไปเกาะเกี่ยวจนให้เป็นทุกข์ มีเมียก็ไม่เกาะเกี่ยวยึดติดจนให้เป็นทุกข์ มีลูกก็ไม่ไม่ไปเกาะเกี่ยวจนให้เป็นทุกข์ มีการ มีงาน มีรถ มีรา มีเงิน มีทอง ก็อย่าไปเกาะเกี่ยวจนจิตเป็นทุกข์ เมื่อจิตของเราไม่เป็นทุกข์ มีอะไรก็ได้ มีผัว มีเมีย มีลูกก็มีได้ มีบ้าน มีช่อง มีรถ มีรา มีเงิน มีทอง มีข้าว มีของ มีที่ มีทาง มีได้ทั้งนั้น มีแล้วจิตเราไม่มีทุกข์ ก็อาศัยสิ่งนั้นได้อย่างสบา

                                                                                                  ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน