ไม่ให้ไปยึดเอาดีเอาชั่วมาเป็นของตัวดีชั่วมีจริง...จริงโดยสมมติ 
มันปฏิเสธไม่ได้ มีอยู่ 
แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเฝ้าฝึกจิตใจ
ไม่ให้ไปยึดเอาดีเอาชั่วนั้นมาเป็นของตัว 
เพราะมันเป็นของไม่เที่ยง ..
ทรงสอนให้ปล่อยวาง 
ตาได้เห็นรูปก็สักแต่ว่าได้เห็น
หูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเสียง เป็นต้น 
อย่างนี้น่ะ ทำความรู้อย่างนี้ในใจ 
สักแต่ว่าทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังอะไร

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตผล ไม่ใช่ของยากการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตผล
ไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุน
เราลงแต่กำลังใจอย่างเดียว 
ฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็ง ก็หมดเรื่องกัน 
ไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็ง 
และก็เป็นคนมีความฉลาด 
ฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาด

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา