ต้องพัฒนาจิตให้พ้นจากความอาวรณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจวาง ใจว่าง จะเกิดสุขพิเศษ..ถ้า “ดู” อยู่เฉยๆ มันวาง ไม่ยึด ไม่ถือ
เมื่อวางได้แล้ว มันก็ว่าง
จิตมันว่างแล้ว อะไรๆ มันก็ไม่เป็นของเราทั้งนั้น
อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเรารู้แล้ว เฉยๆ ไว้
ถ้าใจเป็นอย่างนี้
มันสุขหรือมันทุกข์ ใจวาง ใจว่าง
มันจะเกิดสุขพิเศษขึ้นมา
มันอยู่ที่นี่เอง ตามหามันมาพอแรงแล้ว
ในที่สุดก็เจอ
คำว่า “รู้” มันเป็นใจเป็นจิตแท้..

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา