รู้ คือการตัดทางเข้าสู่มรรคจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้ธรรมะมีคุณค่ามากที่สุดเลย
เพราะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้.. 
แต่ธรรมะที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้
ต้องเป็นธรรมะที่เข้าสู่ใจแล้ว 
ถ้าเข้าสู่สมองไม่ข้ามภพข้ามชาติ
เพราะสมองไม่นานก็เสื่อม 
ฉะนั้นธรรมะนี่จำเอาไม่ได้ ต้องพาจิตให้ดูของจริง
พาจิตให้ดูความจริงของกาย พาจิตให้ดูความจริงของจิตใจ 
ให้ดูให้มากๆ จนมันฝังเข้าไปในจิตใจ 
มันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้น..

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผู้มาปฏิบัติใจจนแจ่มกระจ่างผู้มาปฏิบัติใจ คือตัวมหาเหตุ
จนแจ่มกระจ่างสว่างโร่แล้ว
ย่อมสามารถรู้อะไรๆ ทั้งภายในและภายนอก
ทุกสิ่งทุกประการ สุดจะนับประมาณได้..

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา