นำเราไป สู่...ความสุข ที่ไร้ทุกข์เจือปน


ความร่ำรวย ชื่อเสียง 
ความเพลิดเพลินในรูป รส กลิ่น เสียง
ดูดึงดูดเย้ายวน  เมื่อเริ่ม...
แต่จะจบลงด้วยความผิดหวังที่ขมขื่น
ในทางตรงข้าม ยาขม
กลับทำให้หายป่วย
การฝึกจิตอาจยากเย็น 
และมีอุปสรรคทั้งกายทั้งจิต
แต่นำเราไป สู่...ความสุข
ที่ไร้ทุกข์เจือปน

ตุลกู ดิลโก รินโปเช

Image by Netti_Nu_Nu from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

จงอยู่กับการรู้ตัว


จะไม่สามารถเห็นสัจจธรรมได้
หากเธอมัวไหลเพลินอยู่ใน
กระแสความคิดตามสมมุติ
จะเห็นแต่เรื่องราวที่มีเราไปเป็น
ตัวละครของความคิด และมีแต่ความรู้สึกได้ดั่งใจ 
ไม่ได้ดั่งใจ สลับสับเปลี่ยนอยู่อย่างนั้น
ในทุกขณะของการเคลื่อนไปของชีวิต
จงอยู่กับการรู้ตัว แค่รู้ ให้มากให้ถี่ที่สุด
สัจจธรรมจะปรากฏตามกำลังสติ 
ที่เข้มแข็งขึ้นนั้นเอง

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Chuotanhls from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา