อย่าหาธรรมะนอกตัวอย่าหาธรรมะนอกตัว อย่ากลัวสมมติ
มองกายเนื้อเพื่อให้เห็นกายใน ดูกายเพื่อเห็นจิต 
หากต้องยกเครื่องชีวิต ต้องฝึกจิตเจริญวิปัสสนา

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ทาน ศีล ภาวนาการบำเพ็ญทาน เท่ากับหาทรัพย์ไว้ให้ตัวของเรา 
การบำเพ็ญศีลเท่ากับสร้างร่างกายของเรา ไม่ให้พิการง่อยเปลี้ยบอดใบ้ 
การบำเพ็ญภาวนา เท่ากับสร้างจิตใจของเราให้เป็นคนสมบูรณ์


ท่านพ่อลี ธัมมธโร

คนส่วนใหญ่กลัวความทุกข์ แต่ไม่กลัวความอยาก          คนส่วนใหญ่กลัวความทุกข์ แต่ไม่กลัวความอยาก เหมือนกับเรากลัวการระเบิด แต่ไม่กลัวลูกระเบิด เราก็สั่งสมลูกระเบิดไว้เรื่อยๆ หรือวางระเบิดเวลาให้ตนเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อใดเราเผลอไปสะกิดถูกกระเดื่องระเบิดเข้า เราโดนระเบิดของเราเอง แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมาก ที่เรามักจะไปโทษคนอื่นว่า คนนั้นคนนี้โยนระเบิดใส่เรา ข้อเท็จจริงของทุกข์ทางใจก็คือว่า เราเผลอสติเมื่อใด เราก็สะดุดกับระเบิดที่ตนเองวางไว้อยู่เสมอๆ นั้นเอง

                                                                                        หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท