ถ้าไม่ต้องการเกิดอีก


ถ้าไม่ต้องการเกิดอีก 
มีสติระวังรักษาศีลตลอดชีวิต
มีสติระวังไม่ทำชั่วทางกาย ใจ 
มีสติระวังถอนความยินดี
และความไม่ยินดี 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ 
อวิชชาโมหะ เป็นอันถูกละ 
จิตหยุดปรุงแต่ง ภพชาติจึงดับไป

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา