ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว...ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว 
แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์...
ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ใจที่ไม่รู้เรื่องตัวเองเป็นภัย
          “..ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้น ไปเที่ยวกว้านสิ่งต่างๆ เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมา..”

                                                                                      หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้ชนะมารละเว้นออกจากสิ่งที่รับรู้ รับเห็น 
จึงเรียกว่าเป็นผู้ชนะมาร 

หลวงปู่สังวาลย์ ธมฺมสาโร 

จิตนี้คือ พุทธะ

เพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่ง 
และหมดความกระวนกระวาย
เพราะการแสวงหาเสียเท่านั้น 
พุทธะก็จะปรากฏตรงหน้า...
เพราะว่า จิตนี้คือ พุทธะ นั่นเอง


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล