เห็นตามเป็นจริง ท่านเรียกมีปัญญาถ้าใจไม่เห็นตามเป็นจริง แล้วจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยไป
ถ้าใจเห็นตามเป็นจริง ท่านเรียกมีปัญญา 
สามารถรักษาใจของตัวไม่ให้เอนเอียงไปตามเรื่องต่างๆ...
ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างไร 
เพราะมันเคยเป็นมาอย่างไร มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้น 
ตามหน้าที่ของมัน ไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้...

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

อย่าได้ไปยึดความเกิด ความดับ


          กาย..วิมุติได้ วาจา..วิมุติได้ ใจ..วิมุติได้ มันไม่มีใครยึดใคร อย่าได้ไปยึดความเกิด ความดับ เป็นสัตว์ เป็นสังขาร เป็นเรา เป็นของเราเสีย...เท่านั้นเอง

                                                                                                หลวงปู่บุดดา ถาวโร