มัวเมาในสิ่งที่ตนได้...มัวเมาในสิ่งที่ตนได้ หลงใหลในสิ่งที่ตนมี คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

การเจริญสติ เป็นการเสียสละการเจริญสติ เป็นการเสียสละ 
เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัว
การเจริญสติ เป็นการทำงานที่พัฒนาตน
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน อิสระ
หลุดพ้น ไม่มีสิ่งใดครอบงำย่ำยี

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 

ความทุกข์เกิดขึ้น เพราะเราไม่เห็นความคิดความทุกข์เกิดขึ้น เพราะเราไม่เห็นความคิดนั่นแหละ 
ตัวความคิดจริง ๆ นั้น มันก็ไม่ได้มีความทุกข์
ที่มันมีทุกข์เกิดขึ้น คือเราคิดขึ้นมา เราไม่ทันรู้ ไม่ทันเห็น 
ไม่ทันเข้าใจความคิดอันนั้น 
มันก็เลยเป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลงไป 
เมื่อมันเป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลงไป มันก็นำทุกข์มาให้เรา
ความจริง ความโกรธ-ความโลภ-ความหลงนั้น มันไม่มี
ตอนมันมีนั้นคือเราไม่ได้ดู "ต้นตอของชีวิตจิตใจ" นี้เอง 
มันก็เลยโผล่ออกมา

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ต้องเริ่มที่เราทุกคนมีความเห็นแก่ตัวฝังอยู่ในใจ
ลดได้โดยการเกื้อกูล เห็นแก่โลก เห็นแก่ส่วนรวม
บางคนบอกว่า ทำไมต้องเป็นเรา ?
คิดอย่างนี้โลกจึงเดือดร้อน
ต้องคิดใหม่ว่า ต้องเริ่มที่เรา
แบ่งปันด้วยใจที่สะอาด

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า