วิธีเข้าถึงโพธิญาณ“ถ้าผู้ใดมีความตั้งใจที่จะเข้าถึงโพธิญาณ เขาจะปฏิบัติตามวิธีใดที่ดีที่สุด”
“วิธีที่ดีที่สุด ที่รวมเอาวิธีอื่นทุกวิธีเข้าด้วยกันได้ คือ วิธีการเฝ้าดูจิต

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ