ระวังแขกเข้ามา ไม่เอา !


มีโยมมาปรึกษาว่า...
ทำไมอยู่ดีๆ มันชอบคิดอกุศลเรื่อย?
นั่นแหละคือ "แขกจร" เข้ามาเฉยๆ 
ไม่ใช่เรา อกุศลมาก็ "รู้" เดี๋ยวมันก็ดับ 
บางทีกรรมเก่ามันให้ผลด้วย 
เราเคยทำกรรมสะสมกรรมไม่ดีมา 
มันก็ทำให้เราคิดเป็นอกุศลขึ้นมา 
มันเคยชินน่ะ จิตเรา 
แต่ก่อนมันเคยคิดไม่ดี ก็เลยเคยชินอยู่ในจิต 
ปัจจุบันนี้เรามีสติแล้ว เรารู้แล้ว เราก็ตั้งสติดีๆ 
ดู... ดูลงไปเลย 
ให้รู้ว่าเป็นแขก ระวังแขกเข้ามา ไม่เอา !

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by avi_acl from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
จิตทำผิดหน้าที่ คือทำหน้าที่เกินรู้


เวลาเจ็บมากๆ แยกขันธ์ออกไป
เห็นขันธ์แต่ละขันธ์ ทำหน้าที่ของมัน
รูป ก็ทำหน้าที่ของรูป
เวทนา คือความทุกข์ทั้งหลาย มันก็ทำหน้าที่ของมัน
มันก็แสดงตัวของมันไป
มากขึ้น น้อยลงอะไรอย่างนี้ สลับกันไปเรื่อยๆ
บางทีก็หาย บางทีก็กลับมา
ตัวสังขาร ความปรุงของจิต
มันก็ปรุงของมันไป
จิตเป็นคนรู้
ถ้าขันธ์ทุกตัวทำหน้าที่ของตัวเอง ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น
แต่ปัญหาเกิดขึ้น เพราะจิตไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง
จิตไม่ทำหน้าที่รับรู้ แต่จิตทำหน้าที่แทรกแซง
อยากให้หายเจ็บ อยากให้หายปวด
จิตมันเข้าไปวุ่นวาย ทั้งที่จิตไม่ได้เจ็บปวด
อย่างเวลาเราเจ็บมากๆ ปวดมากๆ
จิตเป็นคนรู้
ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ร่างกาย แล้วก็ไม่ใช่จิตด้วย
ร่างกายก็ไม่ได้ว่าอะไร
ร่างกายก็เงียบๆ ไม่บ่นอะไร
จิตไม่ได้เจ็บปวด แต่จิตบ่น
นี่จิตแทรกแซงเขา
จิตทำผิดหน้าที่ คือทำหน้าที่เกินรู้
เพราะฉะนั้น จิตจะทุกข์แล้ว

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by faysalkhan101 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา