ใจถึงสงบลึก ก็อย่าหลงเพลินจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระพุทธเจ้าสอนให้ “พอใจสร้างเหตุ” อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรม
********************
คนส่วนใหญ่เวลาทำอะไร
จะเน้นที่ผล อยากได้ที่ผล
นี่มันไปเน้นที่ผล อยากให้ผลออกมาดี 
ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่ต้องการ
มันก็มีทุกข์ขึ้นมา
พระพุทธเจ้าสอนให้ “พอใจสร้างเหตุ”
เราก็มาเพียรสร้างเหตุ มันก็ไม่ต้องไปนึกถึงผล
“ผลก็แล้วแต่เหตุ” ใจมันก็สบาย... 

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการแสวงหาธรรมนั้นอยู่ในกายการแสวงหาธรรมนั้นอยู่ในกาย
นอกนั้น..นอกกายไม่ใช่ธรรม
ทำอยู่ในกาย ไม่ใช่นอกกาย

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา