รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละ แต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์


..บางคนก็เข้าใจผิดนะ คิดว่า..
เมื่อรู้แจ้งรู้เท่าตามเป็นจริงแล้ว
จะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลย..
..จิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์นั่นน่ะ
มีแต่จิตเข้านิโรธสมาบัติโน่น..
..แต่ว่าท่านผู้ละความยึดมั่นถือมั่น
ในขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน
เป็นเราเป็นเขาได้แล้ว ท่านก็ไม่เป็นทุกข์..
..อย่างนี้นะให้เข้าใจ 
..รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละ 
..แต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์ 
ไม่กระวนกระวาย ไม่หวั่นไหว 
อดได้ทนได้ มีสติ 
รู้เท่าอยู่ตามธรรมดา 
มีปัญญารู้แจ้งในขันธ์ ๕ ตามเป็นจริงอยู่ 
..รู้ว่าขันธ์ ๕ นี้มันแปรปรวน 
มันกำลังจะแตกจะดับ 
ไม่ใช่เราแปรปรวน 
ไม่ใช่เราแตก เราดับ 
เราไม่มีอยู่ในขันธ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ ไม่มีอยู่ในเรา 
ก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้ 
มันเป็นความจริงนะ 
เรียกว่าสอนความจริง 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


Image by Couleur from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา