ทำความรู้เท่า..เท่านั้นแหละเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี้ มานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว 
เมื่อไหร่เล่าจะตื่นตัวกันสักที ไม่ควรจะอ้างโน่นอ้างนี่ 
บางคนก็อ้างว่าตนเจ็บป่วย ทำความเพียรไม่ไหว 
อ้าว เจ็บป่วยก็...มันเดินไม่ได้ ก็นอนภาวนาสิ 
มันนั่งไม่ได้ ก็นอนภาวนา ...
กำหนดพิจารณารู้ทุกข์ รู้เท่าทุกข์นะ 
ทำความรู้เท่า..เท่านั้นแหล

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ปล่อยวางสมมุติ จะรู้จักวิมุติสุข
ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ถ้าเอาจิตไปยึดไปเกาะ ถือเป็นสมมุติทั้งสิ้น 
ด้วยเหตุที่เกาะสมมุติเหล่านี้ จึงพากันเวียนว่ายตายเกิด
ในแดนสมมุติกันนับชาติไม่ถ้วน 
เพราะจิตยังมีความอยากของสมมุติเหล่านี้อยู่ 
หากปล่อยวางสมมุติเหล่านี้ได้เมื่อไหร่ ก็จะรู้จักกับแดนวิมุติสุข......
เป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนโดยแท้จริง


หลวงปู่ทา จารุธมฺโม