สมาธิไม่ใช่การหยุดความคิดปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตสำนึกให้มันตื่นขึ้นมา 
สมองคนเรามันฝึกได้ 
แต่พอมานั่งสมาธิ จะคอยบังคับให้มันหยุดนิ่งๆ 
นั่นแหละ คือการทำลายสมองของตัวเอง
ที่ถูกแล้ว มันคิด ก็ปล่อยให้มันคิด 
แต่ว่าเรามีสติรู้ตัว 
เวลามันหยุด ก็มีสติรู้ว่ามันหยุด 
เป็นการปลุกให้มันตื่น มันสว่างขึ้นมา..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สติจะทำให้อารมณ์อ่อนกำลังลงตามธรรมชาติของจิต ถ้าเราสามารถตั้งสติไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง 
มันจะทำให้อารมณ์นั้นอ่อนกำลังลง...
พอตั้งสติไว้ให้ดี กำหนดรู้ให้ดี ธรรมชาติของสติจะทำให้อารมณ์นั้นระงับ
แต่ตัวเราเองก็ไม่ยอมให้ระงับ กลับพอใจและยินดีกับความโกรธ
เพราะว่ามีเหตุผลของความโกรธ
เหตุผลของความลำเอียง เหตุผลของความหมั่นไส้
เมื่อเหตุผลนั้นมีกำลังมากกว่าสติ อารมณ์ก็เกิดขึ้นมา

พระอาจารย์ปสันโน