จิตทำงานอย่างนี้นี่เอง


เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตมันจะวอกแวก
อย่าไปลงโทษตัวเอง
เพราะนั่นเป็นการปรุงแต่งทุกข์ไปทับถมตัวเอง
ทุกข์ที่ไม่ควรเกิด..เกิดมาจากที่เราเห็นจิตไม่ได้ดังใจ
คือเราอยากจะดี แล้วมันไม่ดีดั่งใจ
ไอ้”ดี”เนี่ย มันไม่ได้มาด้วยอยาก 
“ดี” มันมาจากรู้ทันความจริง
เข้าใจความจริง ว่าจิตทำงานอย่างนี้นี่เอง 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by Trajan61  from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้กาย...


รู้กาย...
ให้เห็นเป็นแค่...วัตถุ ดิน น้ำ ไฟ ลม
รู้เวทนา...
ให้เห็นเป็นแค่...ผัสสะมายา
รู้จิต...
ให้เห็นเป็นแค่...สักว่ารู้ ไม่มีเจ้าของเราเขาผู้รู้
รู้ธรรมะ...
ให้เห็นครบรอบเป็นแค่...เช่นนั้นเอง

Cr.Thai Dhamma Dhamma

Image by Trajan61 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา