เพียงแค่รู้ อยู่ที่รู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติธรรม คืออย่าเข้าไปในความคิดถ้าเรามีความรู้สึกตัว 
สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มันก็คืออาการต่างๆ ของกายและจิตใจ
ความรู้สึกตัวจะทำหน้าที่เป็น "ผู้เห็น"
ได้พบเห็นอาการเหล่านี้ และได้กระทำให้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว 
เห็นแล้วผ่่านไป หลุดไป พ้นไป ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร 
มันเป็นธรรมชาติ ธรรมดา เป็นเช่่นนั้นเอง
ถ้าเราเข้าไปในความคิด ไปเป็น "ผู้เป็น" ก็ตัน ทางตัน สุดโต่ง
การปฏิบัติธรรม คืออย่าเข้าไปในความคิด 
อย่าให้ความคิดพาไป ให้ความรู้สึกตัวพาไป นำไป 
ฝึกหัดให้สตินำพาพูดคิดและกระทำ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา