มีแค่นี้ก็มีพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่คู่ใจแล้ว


มีแค่ รู้ เท่านั้นเอง
มีแค่นี้ก็มีพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่คู่ใจแล้ว
ความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าหยาบละเอียดอย่างไร
เพียงยอมรับความจริงแบบไม่แทรกแซง
ไม่ว่าจะพลิกไปทางไหน ไม่เกินไปกว่าความ รู้ ได้เลย
รู้เห็นตามเป็นจริง ตามที่เป็น
นี่เป็นทางแห่งปัญญา
ทางข้างหน้าอาจโดดเดี่ยวจริง
แต่ไม่มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
ไม่รู้สึกว่าขาดอะไร ใจยิ่งสละออก
ยิ่งรู้สึกเต็มเปี่ยม
ไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็ม
พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต
Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา