จิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ว


ถ้าจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ว 
จิตก็ปล่อยวางขันธ์ห้าได้จริง 
"จิตก็รวมเป็นหนึ่ง" 
พร้อมด้วยญาณความรู้ 
รู้ว่าจิตของตนไม่ยึดถืออะไร 
ท่านเรียกว่า นิรามิสสุข 
สุขที่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดในโลก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา