ตัวเรานี่เองที่เป็นต้นเหตุก่อทุกข์
พึงเข้าใจว่า ตัวเร นี่เองที่เป็นต้นเหตุก่อทุกข์อะไรต่างๆ 
เข้ามาสุมเผาใจตัวเอง ให้เศร้าหมองอยู่ตลอดวันเวลา 
แต่กลับไม่รู้ตัวกัน มองไม่ออกว่า 
ตัวเรานี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของเรา 
ก็ทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นติดใน ตัวเรา 
วางไม่ลง ปลงไม่ตก หวงแหน ปกป้องตัวเราสุดชีวิต 
และดูเหมือนว่าการยึดเข้ามาจะง่ายกว่าที่จะปล่อยออกไปเสียอีก


ท่าน ก.เขาสวนหลวง

คนมีปัญญา ต้องรู้เท่าทันกิเลส
เมื่อได้ฝึกอบรม มีองค์พระพุทโธ
อยู่ในจิตใจแล้ว สมควรแล้ว
ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น
ที่ว่ารู้ รู้เรื่องอะไร? ก็รู้เท่าทันกิเลส
คนมีปัญญา ต้องรู้อย่างนี้นะ
อย่าไปรู้เรื่องอื่นๆ ยิ่งไปกว่ารู้เท่าทันกิเลส !


หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

สาเหตุความทุกข์ ๑๐๐% อยู่ข้างในตนเอง
การมองออกไปภายนอกแต่เพียงมุมเดียวนั้น 
ทำให้ท่านเข้าใจอย่างผิดๆ ว่า 
สาเหตุของความทุกข์ของท่านมาจากสิ่งภายนอก
(แต่) นักวิปัสสนาทั้งหลาย
จะเข้าใจกระจ่างแจ้งว่า 
สาเหตุของความทุกข์ของตนนั้น 
ทั้ง ๑๐๐% อยู่ข้างในตนเอง 
ไม่มีอะไรจากภายนอกเลย...


ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า