เราอย่าไปเล่นกับมัน


คิดดีก็เป็นทุกข์ คิดชั่วก็เป็นทุกข์
คิดดีเดี๋ยวมันก็ดับ คิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับ
เราดูมันเล่น แต่เราอย่าไปเล่นกับมัน

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ระลึก "รู้" ไม่ใช่มานั่งเพ่ง


ระลึก "รู้"
ไม่ใช่มานั่งเพ่ง 
ถ้านั่งเพ่งเมื่อไหร่มันก็จะเหนื่อย 
แค่ระลึกรู้ สัมผัสรู้ 
มันก็จะเบา 
เพราะจิตมันอยู่ในความว่าง 
แต่สิ่งที่ได้ชัดเจน คือ 
ปรุงแต่งไม่ได้ 
มันมี "ผู้รู้" อยู่ตรงนั้น 
ปรุงไม่ได้ มันมีผู้รู้
ปราศจากการปรุงแต่ง

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by Jiyoung_Kim_photo from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา