จิตแท้นั้น เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย


ผู้ดูก็ชั่วคราว ผู้แสดงก็ชั่วคราว 
เป็นธรรมชาติของสองสิ่ง
ที่เขามาดูมาแสดงกัน 
กายแสดง ใจแสดง เป็นสุข เป็นทุกข์บ้าง 
แต่ตัว จิต นั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
แต่ถ้าเรายังสำคัญว่า จิตรู้ จิตปรุงแต่งนั้น
แสดงว่าเรายังไม่เห็นจิต 
เพราะสภาพของจิตเดิม จิตแท้นั้น
เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
เขาไม่ได้แสดงอะไรเลย 
แต่สิ่งที่แสดงก็คือสิ่งที่จิตเขามาอาศัย 
แล้วมันก็ไม่เที่ยง ยึดก็ไม่ได้ด้วย 
เราต้องเข้าใจธรรมชาติของสองสิ่ง 
แต่จิตไม่ต้องเข้าใจ 
แค่รู้ว่า เขาไม่ได้มีอะไร 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสุขที่แท้ ก็เข้าถึงได้ง่าย


...เมื่อละวางความยึดมั่นสำเร็จ
จะทำสิ่งใด ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อรู้ว่าภาพและเสียงล้วนเป็นมายา
การขจัดทุกข์ ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อรู้ว่าความคิดก็แค่การปรุงของจิต
จะใช้สิ่งใดให้จิตจดจ่อเป็นกรรมฐาน
ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อสมมุติกับปรมัตถ์กลายเป็นสิ่งเดียวกัน
ความสุขที่แท้ ก็เข้าถึงได้ง่าย

ท่านคุรุ รินโปเช

Cr.เพจ มหายาน ธิเบต

Image by hername from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา