การเป็นตัวของตัวเอง


การเป็นตัวของตัวเอง
ไม่ใช่หมายความว่าคิดอะไร พูดอะไร
ที่มันแปลกแตกต่างจากคนอื่นเขา
หรือทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ เขาทำกัน
แต่การเป็นตัวของตัวเองคือ
การที่ไม่ถูกความคิดครอบงำต่างหาก
ไม่ถูกพฤติกรรมจากความเคยชินของตัวครอบงำใจ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Hồ Ngọc Hải on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา